Søkeresultater

Hopp til: navigasjon, søk
 • Når du skal inn igjen i lagunen må du passe dybden, her går en vegg fra omtrent 10 meter du må passe deg for. Er du uoppmerksom og ligger for
  4 KB (816 ord) - 23. okt. 2010 kl. 22:44
 • ...ndstrand og et naust. Svøm ut herfra og østover. Da kommer man ut på en vegg som går til ca 30 meter. Når man kommer opp over veggen igjen etter ca 15
  4 KB (739 ord) - 24. feb. 2015 kl. 12:20
 • Ut mot havet er dykkeplassen preget av vegg med en hyller hvor vi har tatt til tider stor breiflabb. ...e er å ta til venstre etter kløften på vei inn i Rongesundet, da er det vegg fra 10-15 dyp ned i dyper, men opp mot overflaten er det en slak bakke mot
  3 KB (475 ord) - 28. apr. 2020 kl. 09:43
 • På vestsiden av øyen følger en vegg fra noen og 30 meter i syd til rundt 20 i nord. Veggen begynner først ved På Østsiden nordver mot steinfyllingen er bunnen jamt 10-13 meter med vegg på din høyre side med en rekke horisontale sprekker. Helt innerst i kroke
  5 KB (858 ord) - 25. okt. 2010 kl. 17:02
 • ...Langøyna. Dykket fra viken helt i sør(på innsiden) og dykket langs en vegg sørover. Tilbake samme vei ...gjennom sundet med Penesøyna øst for oss. Dykket nord/vestover langs en vegg og traff sandbunn på ca. 15 meter. Tilbake samme vei
  3 KB (592 ord) - 12. des. 2010 kl. 19:46
 • ...gen. Følelsen av å sveve når en henger under et av overhenga i en slik vegg må bare oppleves. Det føles som å fly. Men det kreves god oppdriftskontr ===Rute 2: Litt vegg men mest blomsterdykk (brun)===
  9 KB (1 567 ord) - 22. jul. 2018 kl. 13:25
 • Fra B dykker du mot C. Du følger en vegg langs den lille øya mellom B og C, men når du passerer denne så pass på
  3 KB (433 ord) - 25. okt. 2010 kl. 15:50
 • ...rer en grunne. På 6m dyp, like utenfor staken, starter en nesten loddrett vegg ned til 200m dyp og når man brekker over kanten får man et godt sug i mag
  1 007 bytes (137 ord) - 2. apr. 2010 kl. 00:41
 • ...petrinn mot sandbunnen på 15-25 meter. På vestsiden går det en loddrett vegg ned til ca 15 meter. På veggen kan man finne en del dødmannshånd. Sandbu
  1 KB (224 ord) - 25. okt. 2010 kl. 22:14
 • På vest og sør-vest siden av Lindøy er det en spektakulær vegg, som er vel verdt å besøke selv for OW dykkere. Veggen byr på mye fisk s
  3 KB (494 ord) - 25. feb. 2019 kl. 21:19
 • ...r av sei. Variert plante og fiskeliv. Fin undervannstopografi med en liten vegg og en noen kampesteiner. Start ved båten og svøm utover mot havet - med v
  1 KB (212 ord) - 3. apr. 2010 kl. 17:44
 • Er en vegg rett utenfor området som går til ca 30 meter, veldig enkelt og kjapt dykk opp i 7Nm/t og det er rikt på liv. Den dypere delen er vegg ned til noen å hundre meter.
  3 KB (480 ord) - 14. des. 2010 kl. 17:11
 • ...t sydvest mot et platå på 20 m. Platået danner et overheng til en bratt vegg, Ramtonveggen, som fortsetter loddrett nedover til 65 m. Det er naturlig å
  3 KB (485 ord) - 26. jul. 2017 kl. 10:45
 • ...elt ytterst ut på moloen, og dykker på skrå innover. Her finnes en lite vegg, samt at dette er en yndet plass for steinbit om våren.
  1 KB (182 ord) - 7. nov. 2010 kl. 00:14
 • ...kke igjen til ca 20m. Da kan du dreie av mot høyre og fortsette mot en ny vegg som er et resultat av eit skjær som du ser lett ved lavvann, og som er mar
  10 KB (1 832 ord) - 25. okt. 2010 kl. 15:47
 • ...t droppes dykkerne enkelt og greit nord på øyen, går rask ned langs en vegg til 30 meter og svømmer sydover... du treffer da på en steinhaug... dette
  4 KB (732 ord) - 23. okt. 2010 kl. 22:10
 • Ligger litt nordøst for Ras Mohammed nasjonalpark. Skrånende vegg med mye Bordkoraller og Viftekoraller. Området har vært stengt for dykkin
  5 KB (939 ord) - 19. okt. 2009 kl. 23:59
 • Alt klart og vi hoppet i sjøen, planen var å gå ned langs en vegg til ca 35m.. bunnen var ikke å se..den skulle ligge så pent nede på 80m
  8 KB (1 415 ord) - 19. apr. 2010 kl. 14:29
 • ** Vegg
  2 KB (273 ord) - 13. okt. 2011 kl. 08:33
 • .... Følg så skjæret på andre siden mot land igjen. Her vil det bla være vegg, med et lite overheng. Ved land på skjæret, kan du velge enten å følge
  3 KB (519 ord) - 13. sep. 2019 kl. 00:28
 • *Stor vegg nord for moloen med maxdybde på 24m. Her er det mange sprekker og platåer ...e og følg bunnen på samme dybde til du kommer til begynnelsen av en stor vegg. Denne har mange små sprekker og mye liv. Når man kommer til stedet som s
  2 KB (324 ord) - 20. nov. 2012 kl. 00:56
 • Flott dykkested med en vegg som har svært rik undervanns fauna.<br><br> *Vegg vest for brygga med maxdybde på 20m. Veldig begrodd og fin.<br>
  2 KB (381 ord) - 9. des. 2010 kl. 16:58
 • ...vestover til ca 16m og drei så nordover. følg dybde og bunn til du når vegg. Følg denne nedover.<br>
  2 KB (284 ord) - 28. sep. 2015 kl. 20:51
 • Dykkested med vegg.<br><br> *Vegg umiddelbart etter ihopp.<br>
  2 KB (274 ord) - 1. sep. 2019 kl. 20:37
 • ...raket. Mye hummer er også observert her. Ligger litt syd for en meget fin vegg, som går nord/vest.
  1 KB (144 ord) - 1. feb. 2011 kl. 23:58
 • Videre nordøstover finnes en grei vegg.
  1 KB (152 ord) - 27. jan. 2011 kl. 23:10
 • ...inne i vika, og dykker ut mot høyre. Jo lenger ut man kommer jo flottere vegg finner man.
  937 bytes (137 ord) - 7. nov. 2010 kl. 00:32
 • *Vegg som går ned mot 80m.<br>
  1 KB (157 ord) - 9. apr. 2016 kl. 20:44
 • [[Fil:Vegg GH3 Botner 150713.png|308px|thumb|right|Veggen nord for stranda. Foto: Kjet
  1 KB (213 ord) - 31. jul. 2013 kl. 23:57
 • ...vest og en anelse mot nord, vil man etterhver (ca 20 meters dyp) møte en vegg. Holder man rett vest kommer man til et "stup" ved ca 25 meter. Varierende
  1 KB (225 ord) - 3. apr. 2010 kl. 17:34
 • Et flott dykk langs en vegg med til tider enorme mengder krabbe. Også mye annet liv. Her er også en g
  739 bytes (100 ord) - 3. apr. 2010 kl. 17:07
 • På vestsiden går det en fin vegg nordover ned til ca 30m. På bunnen av denne veggen er det mye fine sprekke
  3 KB (442 ord) - 26. des. 2015 kl. 22:31
 • ...En har her en fin sandslette hele veien nedover mot ca 30m. En får da en vegg på vestre side hvor avløpsrøret ender.
  2 KB (283 ord) - 25. okt. 2010 kl. 15:48
 • | bunn = sandbunn mellom holmene, vegg ute mot vest. ...e fisk og kamskjell (sommerstid). På vestsiden av holmene går det en fin vegg på 30m+. Her så vi en fin breiflabb på siste tur.
  994 bytes (137 ord) - 25. okt. 2010 kl. 16:33
 • ...Her går det så litt hyllete nedover noen sandsletter før en får en fin vegg på venstre side. Ved å følge denne veggen videre til venstre vil en finn
  2 KB (439 ord) - 14. des. 2017 kl. 15:18
 • ...stokkanker som er sunket godt ned i sanden. Man svømmer så videre på en vegg resten av dykket.
  1 KB (156 ord) - 25. okt. 2010 kl. 13:37
 • | bunn = Vegg, sandbunn
  1 KB (199 ord) - 25. okt. 2010 kl. 16:46
 • | bunn = sand og vegg
  2 KB (366 ord) - 25. okt. 2010 kl. 13:31
 • ...lellt med Hakan og gå ned. Følg bunnen utover så går det etterhvert en vegg nedover. Følg denne sørover. Etter halv bunntid, gå grunnere og følg ve
  1 KB (170 ord) - 2. mai 2016 kl. 13:03
 • | bunn = vegg, kløfter, overheng
  2 KB (242 ord) - 25. okt. 2010 kl. 16:39
 • ...bunn. Skift retning og svøm østover slik at du har sandbunn under deg og vegg til høyre. Du vil etter noen minutter svømme rett på vraket.
  5 KB (790 ord) - 28. nov. 2010 kl. 16:42
 • ...liten (ca 20 fot) lystbåt på 12m dyp. Den ligger rett neden for en liten vegg som går fra ca 7m til 12m dyp. Hvis man går ut nord for den lille øyen l
  894 bytes (115 ord) - 2. feb. 2011 kl. 00:43
 • ...jør at det er svært mange flotte koraller her. Dette er er veggdykk i en vegg som ikke er alt for bratt. Mange små "daler" og småhuler gjør at det ogs
  5 KB (756 ord) - 21. okt. 2009 kl. 10:50
 • | bunn = sand, steinur og vegg ...etter en god stund vil steinura bli til bratt fjellskråning og etterhvert vegg.
  2 KB (299 ord) - 25. okt. 2010 kl. 15:44
 • | bunn = sand, steinur og vegg
  1 KB (173 ord) - 25. okt. 2010 kl. 16:25
 • ...d lys ved "Fretten". Ved staken er det kun 1-2 meter dypt, men det går en vegg øst-vest rett nord for staken, som raskt går ned til 30 meter og mer. Vra
  3 KB (531 ord) - 12. apr. 2020 kl. 12:11
 • | bunn = skjellsand, hardbunn, vegg
  2 KB (370 ord) - 13. aug. 2014 kl. 21:23
 • ...veldig lang svømme tur. etter du har komt rundt hjørnet er det bare rett vegg ned til 40+m og ellers lite å se på.
  4 KB (697 ord) - 9. nov. 2015 kl. 22:51
 • ...n du komme ned på 20 meter, og på nord-østsiden av sundet er det en fin vegg med masse dødmannshånd (skjæret med båken). Under broen er sundet på s
  2 KB (394 ord) - 1. sep. 2016 kl. 20:26
 • | bunn = Vegg Dyp vegg kun for dykkere med god oppdriftskontroll. På grunn av dybden SKAL MAN IKK
  791 bytes (110 ord) - 25. okt. 2010 kl. 16:38

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)