Søkeresultater

Hopp til: navigasjon, søk
 • Når du skal inn igjen i lagunen må du passe dybden, her går en vegg fra omtrent 10 meter du må passe deg for. Er du uoppmerksom og ligger for
  4 KB (816 ord) - 23. okt. 2010 kl. 22:44
 • ...ndstrand og et naust. Svøm ut herfra og østover. Da kommer man ut på en vegg som går til ca 30 meter. Når man kommer opp over veggen igjen etter ca 15
  4 KB (739 ord) - 24. feb. 2015 kl. 12:20
 • Ut mot havet er dykkeplassen preget av vegg med en hyller hvor vi har tatt til tider stor breiflabb. ...e er å ta til venstre etter kløften på vei inn i Rongesundet, da er det vegg fra 10-15 dyp ned i dyper, men opp mot overflaten er det en slak bakke mot
  3 KB (475 ord) - 28. apr. 2020 kl. 09:43
 • På vestsiden av øyen følger en vegg fra noen og 30 meter i syd til rundt 20 i nord. Veggen begynner først ved På Østsiden nordver mot steinfyllingen er bunnen jamt 10-13 meter med vegg på din høyre side med en rekke horisontale sprekker. Helt innerst i kroke
  5 KB (858 ord) - 25. okt. 2010 kl. 17:02
 • ...Langøyna. Dykket fra viken helt i sør(på innsiden) og dykket langs en vegg sørover. Tilbake samme vei ...gjennom sundet med Penesøyna øst for oss. Dykket nord/vestover langs en vegg og traff sandbunn på ca. 15 meter. Tilbake samme vei
  3 KB (592 ord) - 12. des. 2010 kl. 19:46
 • ...gen. Følelsen av å sveve når en henger under et av overhenga i en slik vegg må bare oppleves. Det føles som å fly. Men det kreves god oppdriftskontr ===Rute 2: Litt vegg men mest blomsterdykk (brun)===
  9 KB (1 567 ord) - 22. jul. 2018 kl. 13:25
 • Fra B dykker du mot C. Du følger en vegg langs den lille øya mellom B og C, men når du passerer denne så pass på
  3 KB (433 ord) - 25. okt. 2010 kl. 15:50
 • ...rer en grunne. På 6m dyp, like utenfor staken, starter en nesten loddrett vegg ned til 200m dyp og når man brekker over kanten får man et godt sug i mag
  1 007 bytes (137 ord) - 2. apr. 2010 kl. 00:41
 • ...petrinn mot sandbunnen på 15-25 meter. På vestsiden går det en loddrett vegg ned til ca 15 meter. På veggen kan man finne en del dødmannshånd. Sandbu
  1 KB (224 ord) - 25. okt. 2010 kl. 22:14
 • På vest og sør-vest siden av Lindøy er det en spektakulær vegg, som er vel verdt å besøke selv for OW dykkere. Veggen byr på mye fisk s
  3 KB (494 ord) - 25. feb. 2019 kl. 21:19
 • ...r av sei. Variert plante og fiskeliv. Fin undervannstopografi med en liten vegg og en noen kampesteiner. Start ved båten og svøm utover mot havet - med v
  1 KB (212 ord) - 3. apr. 2010 kl. 17:44
 • Er en vegg rett utenfor området som går til ca 30 meter, veldig enkelt og kjapt dykk opp i 7Nm/t og det er rikt på liv. Den dypere delen er vegg ned til noen å hundre meter.
  3 KB (480 ord) - 14. des. 2010 kl. 17:11
 • ...t sydvest mot et platå på 20 m. Platået danner et overheng til en bratt vegg, Ramtonveggen, som fortsetter loddrett nedover til 65 m. Det er naturlig å
  3 KB (485 ord) - 26. jul. 2017 kl. 10:45
 • ...elt ytterst ut på moloen, og dykker på skrå innover. Her finnes en lite vegg, samt at dette er en yndet plass for steinbit om våren.
  1 KB (182 ord) - 7. nov. 2010 kl. 00:14
 • ...kke igjen til ca 20m. Da kan du dreie av mot høyre og fortsette mot en ny vegg som er et resultat av eit skjær som du ser lett ved lavvann, og som er mar
  10 KB (1 832 ord) - 25. okt. 2010 kl. 15:47
 • ...t droppes dykkerne enkelt og greit nord på øyen, går rask ned langs en vegg til 30 meter og svømmer sydover... du treffer da på en steinhaug... dette
  4 KB (732 ord) - 23. okt. 2010 kl. 22:10
 • Ligger litt nordøst for Ras Mohammed nasjonalpark. Skrånende vegg med mye Bordkoraller og Viftekoraller. Området har vært stengt for dykkin
  5 KB (939 ord) - 19. okt. 2009 kl. 23:59
 • Alt klart og vi hoppet i sjøen, planen var å gå ned langs en vegg til ca 35m.. bunnen var ikke å se..den skulle ligge så pent nede på 80m
  8 KB (1 415 ord) - 19. apr. 2010 kl. 14:29
 • ** Vegg
  2 KB (273 ord) - 13. okt. 2011 kl. 08:33
 • .... Følg så skjæret på andre siden mot land igjen. Her vil det bla være vegg, med et lite overheng. Ved land på skjæret, kan du velge enten å følge
  3 KB (519 ord) - 13. sep. 2019 kl. 00:28
 • *Stor vegg nord for moloen med maxdybde på 24m. Her er det mange sprekker og platåer ...e og følg bunnen på samme dybde til du kommer til begynnelsen av en stor vegg. Denne har mange små sprekker og mye liv. Når man kommer til stedet som s
  2 KB (324 ord) - 20. nov. 2012 kl. 00:56
 • Flott dykkested med en vegg som har svært rik undervanns fauna.<br><br> *Vegg vest for brygga med maxdybde på 20m. Veldig begrodd og fin.<br>
  2 KB (381 ord) - 9. des. 2010 kl. 16:58
 • ...vestover til ca 16m og drei så nordover. følg dybde og bunn til du når vegg. Følg denne nedover.<br>
  2 KB (284 ord) - 28. sep. 2015 kl. 20:51
 • Dykkested med vegg.<br><br> *Vegg umiddelbart etter ihopp.<br>
  2 KB (274 ord) - 1. sep. 2019 kl. 20:37
 • ...raket. Mye hummer er også observert her. Ligger litt syd for en meget fin vegg, som går nord/vest.
  1 KB (144 ord) - 1. feb. 2011 kl. 23:58
 • Videre nordøstover finnes en grei vegg.
  1 KB (152 ord) - 27. jan. 2011 kl. 23:10
 • ...inne i vika, og dykker ut mot høyre. Jo lenger ut man kommer jo flottere vegg finner man.
  937 bytes (137 ord) - 7. nov. 2010 kl. 00:32
 • *Vegg som går ned mot 80m.<br>
  1 KB (157 ord) - 9. apr. 2016 kl. 20:44
 • [[Fil:Vegg GH3 Botner 150713.png|308px|thumb|right|Veggen nord for stranda. Foto: Kjet
  1 KB (213 ord) - 31. jul. 2013 kl. 23:57
 • ...vest og en anelse mot nord, vil man etterhver (ca 20 meters dyp) møte en vegg. Holder man rett vest kommer man til et "stup" ved ca 25 meter. Varierende
  1 KB (225 ord) - 3. apr. 2010 kl. 17:34
 • Et flott dykk langs en vegg med til tider enorme mengder krabbe. Også mye annet liv. Her er også en g
  739 bytes (100 ord) - 3. apr. 2010 kl. 17:07
 • På vestsiden går det en fin vegg nordover ned til ca 30m. På bunnen av denne veggen er det mye fine sprekke
  3 KB (442 ord) - 26. des. 2015 kl. 22:31
 • ...En har her en fin sandslette hele veien nedover mot ca 30m. En får da en vegg på vestre side hvor avløpsrøret ender.
  2 KB (283 ord) - 25. okt. 2010 kl. 15:48
 • | bunn = sandbunn mellom holmene, vegg ute mot vest. ...e fisk og kamskjell (sommerstid). På vestsiden av holmene går det en fin vegg på 30m+. Her så vi en fin breiflabb på siste tur.
  994 bytes (137 ord) - 25. okt. 2010 kl. 16:33
 • ...Her går det så litt hyllete nedover noen sandsletter før en får en fin vegg på venstre side. Ved å følge denne veggen videre til venstre vil en finn
  2 KB (439 ord) - 14. des. 2017 kl. 15:18
 • ...stokkanker som er sunket godt ned i sanden. Man svømmer så videre på en vegg resten av dykket.
  1 KB (156 ord) - 25. okt. 2010 kl. 13:37
 • | bunn = Vegg, sandbunn
  1 KB (199 ord) - 25. okt. 2010 kl. 16:46
 • | bunn = sand og vegg
  2 KB (366 ord) - 25. okt. 2010 kl. 13:31
 • ...lellt med Hakan og gå ned. Følg bunnen utover så går det etterhvert en vegg nedover. Følg denne sørover. Etter halv bunntid, gå grunnere og følg ve
  1 KB (170 ord) - 2. mai 2016 kl. 13:03
 • | bunn = vegg, kløfter, overheng
  2 KB (242 ord) - 25. okt. 2010 kl. 16:39
 • ...bunn. Skift retning og svøm østover slik at du har sandbunn under deg og vegg til høyre. Du vil etter noen minutter svømme rett på vraket.
  5 KB (790 ord) - 28. nov. 2010 kl. 16:42
 • ...liten (ca 20 fot) lystbåt på 12m dyp. Den ligger rett neden for en liten vegg som går fra ca 7m til 12m dyp. Hvis man går ut nord for den lille øyen l
  894 bytes (115 ord) - 2. feb. 2011 kl. 00:43
 • ...jør at det er svært mange flotte koraller her. Dette er er veggdykk i en vegg som ikke er alt for bratt. Mange små "daler" og småhuler gjør at det ogs
  5 KB (756 ord) - 21. okt. 2009 kl. 10:50
 • | bunn = sand, steinur og vegg ...etter en god stund vil steinura bli til bratt fjellskråning og etterhvert vegg.
  2 KB (299 ord) - 25. okt. 2010 kl. 15:44
 • | bunn = sand, steinur og vegg
  1 KB (173 ord) - 25. okt. 2010 kl. 16:25
 • ...d lys ved "Fretten". Ved staken er det kun 1-2 meter dypt, men det går en vegg øst-vest rett nord for staken, som raskt går ned til 30 meter og mer. Vra
  3 KB (531 ord) - 12. apr. 2020 kl. 12:11
 • | bunn = skjellsand, hardbunn, vegg
  2 KB (370 ord) - 13. aug. 2014 kl. 21:23
 • ...veldig lang svømme tur. etter du har komt rundt hjørnet er det bare rett vegg ned til 40+m og ellers lite å se på.
  4 KB (697 ord) - 9. nov. 2015 kl. 22:51
 • ...n du komme ned på 20 meter, og på nord-østsiden av sundet er det en fin vegg med masse dødmannshånd (skjæret med båken). Under broen er sundet på s
  2 KB (394 ord) - 1. sep. 2016 kl. 20:26
 • | bunn = Vegg Dyp vegg kun for dykkere med god oppdriftskontroll. På grunn av dybden SKAL MAN IKK
  791 bytes (110 ord) - 25. okt. 2010 kl. 16:38
 • Vegg dykk ved Løvøya kapell.
  1 KB (223 ord) - 11. nov. 2010 kl. 22:42
 • | bunn = vegg, berg Flott vegg på nord- aust sida av sundet. Dekka av dødmannshånd og mykje makro- liv!
  2 KB (357 ord) - 15. mar. 2011 kl. 09:27
 • | plassering = inntil vegg på sandbunn ...aket har ca 30-40 grader slagside mot styrbord, og står på bunnen mot en vegg. Ikke mulig å se på ekkolodd.
  2 KB (322 ord) - 17. aug. 2018 kl. 13:28
 • Dette dykkestedet er en utmerket vertikal vegg til 135m. Når vi dykket der var sikten 15-20m. På overflaten kan du se so
  754 bytes (93 ord) - 29. des. 2010 kl. 01:09
 • ...r av bratte sandavsatser med mange breiflabber, og bryte inn i en vertikal vegg med rettvinklet hjørne fra 40 meter. Ikke langt til dybden er over 300m. S
  837 bytes (100 ord) - 29. des. 2010 kl. 01:13
 • Dykkerforum ligger vegg i vegg med [[Ålesund Dykkersenter]].
  988 bytes (120 ord) - 5. jun. 2011 kl. 15:44
 • Ålesund Dykkesenter ligger vegg i vegg med [[Dykkerforum Ålesund|Ålesund Dykkerforum]], men er senteret med blå
  861 bytes (97 ord) - 15. jan. 2011 kl. 01:44
 • | bunn = Vegg
  438 bytes (46 ord) - 28. feb. 2011 kl. 18:51
 • ...upert med mye tareskog, kampesteiner og mye liv ned til 10 meter. Loddrett vegg fra 10-25ish meter,deretter sandslette/steinrøys ned mot 35.
  591 bytes (75 ord) - 27. mar. 2011 kl. 22:46
 • | liv = Vegg
  2 KB (227 ord) - 17. apr. 2011 kl. 22:14
 • Dykkingen i Vik er naturdykk og naturlig nok mye dykk på vegg/skråninger, da Sognefjorden er ca 1100 meter dyp utenfor Vik. På dykkene
  2 KB (250 ord) - 6. sep. 2015 kl. 16:14
 • | bunn = Berg, vegg ...ann!) og følg tauet ned. På vestsiden av grunnen (den vestligste) er det vegg ned til ca 35-40 meter, men noe slakere på sydsiden.
  1 KB (157 ord) - 21. jun. 2011 kl. 09:27
 • ...økken, bad, toalett og speil. Når du forlater leiligheta er det en flott vegg å følge mot overflaten. Den holder på mye liv så det vel verd å ta med
  916 bytes (120 ord) - 1. mar. 2012 kl. 20:16
 • ...pt du måtte ønske... Sandbunn med spredte steinrøyser og enkelte mindre vegg-partier. Nærheten til Rystraumen gjør dette til en fin plass for fotodykk
  1 KB (141 ord) - 19. mar. 2012 kl. 23:53
 • | bunn = Vegg, kløfter, tareskog, skjellsand ...og blir finere nærmere Nørdre Odden. Like nedenfor lykten er det en fin vegg med dødmannshender og sjønellik. Noen steder er det steinrøyser ned fra
  2 KB (337 ord) - 28. jul. 2019 kl. 21:36
 • Dykker du fra nordspissen og litt mot øst, kommer du til en vegg. Følg denne ned til bunnen, og du ser vraket. Dette er et spesielt vrak å
  2 KB (206 ord) - 5. aug. 2017 kl. 00:33
 • | bunn = vegg
  2 KB (311 ord) - 20. jul. 2012 kl. 21:42
 • | bunn = Vegg og steinformasjoner
  832 bytes (110 ord) - 21. jul. 2012 kl. 20:14
 • ...godt terreng. Om man svømmer vestover og sydover mot Bile har man en god vegg å dykke på. ...Kommer etter 5 minutters svømming ut på en tange som ender i en loddrett vegg.
  994 bytes (137 ord) - 2. aug. 2012 kl. 20:08
 • | bunn = Berg, vegg, skjellsand
  980 bytes (139 ord) - 4. aug. 2012 kl. 21:02
 • | bunn = Berg, vegg, sand, steinfylling ...tareskog og videre ned på sandbunnen. Enda lenger nord går det over til vegg med litt dødmannshånd og annet fint liv. Desto lenger nord (og evt vest)
  1 KB (217 ord) - 26. jul. 2018 kl. 14:22
 • | bildetekst = Vegg med sjønelikk | bunn = Skjellsand, vegg
  919 bytes (125 ord) - 26. nov. 2012 kl. 22:39
 • | bunn = vegg, skjellsand ...iden av havneinnløpet. Svøm så sørover (ca 20 meter) til du treffer en vegg (et skjær), og følg denne veggen vestover. På tilbaketuren er det greit
  1 KB (146 ord) - 9. nov. 2013 kl. 17:41
 • | bunn = sandbunn, tareskog, vegg ...sprekker i berget med interessant dyreliv. På vest-spissen av øya er det vegg.
  1 KB (197 ord) - 25. mai 2013 kl. 13:18
 • | bunn = kløft, vegg, sandbunn, tareskog
  2 KB (327 ord) - 27. mai 2019 kl. 20:48
 • | bunn = vegg, tareskog Nordøst siden av bollen er en vegg, og ganske blankskurt, men med felt med dødmannshånd. Lenger mot nordvest
  2 KB (323 ord) - 15. sep. 2013 kl. 18:16
 • | bunn = vegg, tareskog, steinur ...t landskap. Nærmere østspissen blir terrenget brattere, og går over til vegg. Dyrelivet blir også mer spennende, og man kjenner tidevanns-strømmen på
  2 KB (254 ord) - 15. sep. 2013 kl. 18:08
 • ...e raskt nedover mot nord. Holmen går bratt ned til sandbunnen, delvis som vegg, mens det noen steder er mindre steinurer.
  1 KB (197 ord) - 8. mai 2014 kl. 22:16
 • ...ut av "havnen", og ned på 6 meters dyp. Ta så nordover. Du vil da få en vegg på venstre hånd, pga en grunne (med bla. dødmannshender). På høyre hå
  2 KB (273 ord) - 15. aug. 2018 kl. 20:21
 • Etter å ha svømt over revet kan man fortsette med et fint veggdykk på en vegg tidvis heldekket av anemoner.
  949 bytes (123 ord) - 1. aug. 2013 kl. 09:52
 • | bunn = vegg, tareskog, skjellsand
  2 KB (256 ord) - 18. sep. 2013 kl. 18:45
 • ...øyre på ønsket dybde. Når du runder neset vil du få en fantastisk fin vegg med mye [[Kategori:Vegg]]
  1 KB (157 ord) - 14. des. 2017 kl. 15:18
 • | bunn = vegg
  2 KB (247 ord) - 8. mai 2017 kl. 18:06
 • Går man utover til venstre er det for det meste vegg. Går man til høyre er det et ganske stort område på ca 20 meters dybde.
  706 bytes (101 ord) - 14. des. 2017 kl. 15:19
 • ...sånn at du kommer utenfor et platå på ca 8 meter. Utenfor her er det en vegg som går ned til ca 30 meter. Fin plass.
  969 bytes (158 ord) - 14. des. 2017 kl. 15:13
 • ...Utover mot skjæret er det variert terreng. På utsiden av skjæret er det vegg. Dette er en yndet fiskeplass for båtfolket så vær ekstra oppmerksom på
  1 KB (181 ord) - 14. des. 2017 kl. 15:21
 • ...g vest. På sørsiden av bukten (nordvest-siden av Seterøya) går det en "vegg" med mange steiner og små huler med mye dyreliv.
  2 KB (267 ord) - 16. aug. 2014 kl. 18:27
 • | bunn = Berg, vegg, steinrøyser og sandbunn. ...monotont. Dersom man svømmer ut på sandbunnen fra hulen treffer mann en vegg fra ca 35 meters dyp (dersom man ikke finner den er man for langt øst). Ve
  2 KB (322 ord) - 31. jan. 2019 kl. 19:22
 • ...st siden av Tangholmen, og følge holmen på øst siden. Der finner du en vegg som starter på 15 meter og går ned til 25 meter, og muligens dypere da vi
  1 KB (173 ord) - 22. okt. 2014 kl. 15:30
 • | bunn = vegg, steinrøys ...tter tyskernes torpedobatteri. Dykking foregår langs land, da dette er en vegg til flere hundre meters dyp.
  1 KB (191 ord) - 3. des. 2014 kl. 23:06
 • | bunn = vegg, steinrøys
  2 KB (264 ord) - 9. feb. 2020 kl. 23:42
 • ...n anbefales! Vist du svømmer sørover vil du komme til et dypere parti/en vegg.
  823 bytes (123 ord) - 13. jul. 2015 kl. 21:43
 • ...er her, en god del fisk. krabber og kamskjell. Vi fulgte sandbunnen ved en vegg som gikk ned til 30 meter hvor det var utrolig variert dyreliv! ca 15 meter
  862 bytes (128 ord) - 9. sep. 2015 kl. 14:56
 • | bunn = kløfter, tareskog, vegg ...g. Dykkeplassen har mye tareskog, sprekker og kløft. På vestsiden er det vegg mot større dyp.
  1 KB (149 ord) - 9. des. 2015 kl. 14:45
 • | bunn = sand, berg, vegg
  1 KB (173 ord) - 11. okt. 2015 kl. 19:28
 • | bunn = sand, steiner, vegg ...mudderbunnen jevnt bratt nedover til rundt 30 meter hvor det går over til vegg.
  2 KB (235 ord) - 27. okt. 2015 kl. 21:19
 • ...bunn mot vest. Ute i sundet er det ca 10 meters dyp og skjellsand med rett vegg mot overflaten mot øst. Videre utover går bunnen i et par trappetrinn med
  2 KB (264 ord) - 11. apr. 2016 kl. 22:10
 • | bunn = vegg og noe sand ...eters dyp. Det er noen mindre sandhyller på vei nedover, men hovedsakelig vegg med små hyller. Øverst er veggen begrodd av tare, men blir mer naken leng
  1 KB (212 ord) - 20. apr. 2016 kl. 21:00
 • | dybde = vegg til over 100 meter | bunn = vegg og noe muddersand
  1 KB (214 ord) - 2. jun. 2016 kl. 18:38
 • | bunn = berg, vegg, skjellsand På sørsiden av neset er det ganske brådypt. Vegg med noen gater av skjellsand. Oppå ryggen er det slakere, og over ryggen (
  2 KB (262 ord) - 9. okt. 2016 kl. 22:38
 • | bunn = berg, vegg, skjellsand ...ere rundt neset er det også skjellsand nedenfor berget som på utsiden er vegg ned til ca 23 meter. Det ligger flere anker i området. Et på 1,5 meter, 8
  2 KB (251 ord) - 7. apr. 2019 kl. 20:59
 • ...at båten fortsatt er der når dykket er over. Sørvest på grunna er det vegg ned til skjellsandbunnen på rundt 30 meter (veggen starter på 18 meter).
  1 KB (212 ord) - 7. des. 2016 kl. 20:46
 • | bunn = vegg, berg, skjellsand
  2 KB (260 ord) - 10. aug. 2017 kl. 19:41
 • ...På sørsiden er det skjellsandbunn som går dypere mot øst, og over til vegg lenger mot nordøst.
  1 KB (170 ord) - 3. jan. 2018 kl. 21:43
 • | bunn = skjellsand, hardbunn, vegg ...ir en liten vegg ned mot 30 meter. Lenger vestover er det mer berggrunn og vegg, og skjellsandbunnen ligger dypere.
  1 KB (224 ord) - 22. nov. 2018 kl. 20:09
 • ...sted på Engøy, like ved nottørken "Stavanger Preservering". Flere vrak, vegg, lett å navigere. Flott makroliv, spesielt om vinteren. ...man kommer da tilbake til vrakene. Evt kan man fortsette videre til neste vegg, evt. videre.
  2 KB (303 ord) - 10. mar. 2020 kl. 12:04
 • | bunn = sandbunn, vegg Vestsiden har vegg med overheng. Sandbunn(hylle) på 30 m, draftet viser bratt bakke ned til 1
  856 bytes (117 ord) - 4. mar. 2019 kl. 14:19
 • ...dover på ønsket dybde. Det er periodevis godt med tare på området, noe vegg, og pga. strøm kan det forefinnes kamskjell.
  1 016 bytes (146 ord) - 4. mar. 2019 kl. 21:13
 • | bunn = sandbunn, stein, vegg
  589 bytes (67 ord) - 4. mar. 2019 kl. 21:27
 • | bunn = Vegg
  830 bytes (109 ord) - 26. nov. 2019 kl. 15:37
 • | bunn = vegg, tareskog, skjellsand
  1 KB (162 ord) - 26. mai 2019 kl. 20:47
 • | bunn = vegg
  1 KB (222 ord) - 23. jun. 2020 kl. 20:41
 • | bunn = kløft, berg, vegg ...ned på dypet enten nordover eller sørover. Her er det uansett snakk om vegg temmelig dypt. Svøm samme vei inn igjen Fint å ta sikkerhetsstopp, evt de
  1 KB (221 ord) - 2. sep. 2019 kl. 18:33
 • | bunn = berg, vegg og sand
  2 KB (348 ord) - 3. sep. 2019 kl. 18:00
 • ...en fra Storhaugneset som strekker seg ut under vann. Denne er bratt som en vegg over et kortere område før man treffer på sandgater og ren sandbunn igje ...ver på bergbunn med sand i mellom, som går i store trappetrinn og delvis vegg ned i dypet. Nærmere Geitskinnflua kan det være en del strøm, og bunnen
  2 KB (394 ord) - 6. des. 2019 kl. 17:30
 • ...nter og dyr. Bunnen er veldig dynamisk, og består både av flatere parti, vegg, sprekker og mye kurver. Det kan være en del strøm, særlig på grunna, o
  2 KB (264 ord) - 25. nov. 2019 kl. 19:08
 • | bunn = berg, sand, vegg
  2 KB (251 ord) - 27. mar. 2020 kl. 20:45
 • | bunn = Vegg, sandbunn Lett tilkomst til ok dykkested på Dale. Vegg mot nord med noen små platåer. En del som fisker fra kaien.
  1 KB (157 ord) - 6. apr. 2020 kl. 16:30
 • | bunn = vegg, sand berg ...idere vestover nedover i dypet, og mot [[Krabben]] har man også hyller og vegg.
  1 KB (190 ord) - 23. jun. 2020 kl. 20:39