Dykkeprat

Fra Dykkepedia
Hopp til: navigasjon, søk

Dykkeprat arkiv

Et arkiv over alle innlegg finnes her:

https://jorgenb.github.io/

Forumet ble lagt ned i 2015 til fordel for Facebook, og diskusjonen fortsetter der:

🍿 Se: https://www.facebook.com/groups/dykkeprat/

Intensjon for forumet

Fra Intensjon for forumet:

Dykkeprat.no er etablert for å skape en 100% ikke-komersiell møteplass for dykkere i hele Norge. Et sted å utveksle erfaringer, treffe nye buddies, stille spørsmål og bidra med svar.

Dykkepratt Logo

Dykkeprat.no har lav terskel/stor takhøyde og du som surfer på nettet etter informasjon mens du lurer på å ta "dykkelappen" er like velkommen som jaktentusiasten på vestlandet, vrakentusiasten fra Narvik, nyutdannete dykkere med utstyr som fremdeles skinner og prislappen fremdeles henger på, og du som nettopp har vært på Postkontoret og hentet pakken med nyinnkjøpt rebreather.

Ikke-komersiell innebærer at det er du som forumbruker som til syvende og sist bestemmer retningen forumet skal ta, hvordan stemningen skal være, hva som er tillatt og ikke. Det er brukerne som skaper innholdet, brukerne som skaper aktivtet og interesse. Derfor er det en selvfølge at brukernes ønsker og meninger skal påvirke de forskjellige retningene forumet kommer til å ta framover. Det er kontraktsfestet at dykkeprat.no aldri kan overdras uten at denne grunntanken bevares. Lignende domenenavn er også registrert og beskyttet slik at komersielt tenkende 'domenehaier' ikke kan kapitalisere på feilstaving fra folk som ønsker seg til dykkeprat.no. Retningslinjene er ment som en kjørebok for hvordan vi sammen kan skape en møteplass alle har en felles nytte av. De er åpen for diskusjon, og endres gjerne til noe enda bedre.

Om Dykkeprat

Forumet er drevet på frivillig basis.

Bladet Dykking reportasje om dykkeprat.

Skjermdump fra Dykkeprat

Dykkeprat.jpg