Rebreather

Fra Dykkepedia
Hopp til: navigasjon, søk

Bakgrunn

En Rebreather (eller også en gjenpuster) er type pusteutstyr som gir en oksygenbasert pustegass og gjenbruker utpustet gass. Resirkuleringen av pustegass reduserer volumet på pustegass som en må bringe med seg. Det gjør denne typen maskiner til en lett og kompakt enhet for å forsyne mennesker, i miljøer der de ikke kan puste vanlig, med pustegass for en lang periode.

Rebreather teknologi blir brukt i mange sammenhenger:

  • undervann - hvor det er kjent som lukket SCUBA i motsetning til Akvalunge- type som er kjent som åpen SCUBA.
  • redning av folk i gruver der det kan være giftigegasser til stede eller mangel på okysgen.
  • Astronauter - der det er vakuum og ikke oksygen tilstede for å opprettholde livsprosesser.
  • sykehus anestesi pusteapparater for å kontrollere hvilke gasser pasieneten puster uten å endre atmosfæren til det sykehuspersonalet puster.
  • undervannsbåter og trykkamre hvor gassen i habitat må være sikker. Atmosfæren må innholde nok oksygen for livsprosesser, men ikke så mye at det kan forårsake brann. Giftig karbondioksid må tas bort.

Rebreatheren utnytter at utåndingsluft vanligvis inneholder tyve ganger mer gass enn det som kroppen metaboliserer. Rebreatheren er konstruert til å utnytte den brukbare delen av utåndingsluften på ny som innåndingsluft. Kroppen produserer som en del av metbolismen karbondioksyd. Denne gassen er i større konsentrasjoner giftig og må defor tas bort før den går i innåndingsluften.

Rebreatheren fanger utåndingsluften, tar bort karbondioksyd og supplerer med ytterligere okysgen slik at pustegassen igjen kan forsyne dykkeren med en gass som opprettholder liv og gjør at dykkeren kan fungere normalt.

Dykking med rebreathere

Rebreather'ens hovedfortrinn fremfor andre pusteapparater er dens gode utnyttelse av gassen som benyttes. Ved dykking med en "Open circuit" Aqua-Lung, en annen form for SCUBA, frigjøres all gassen til omgivelsene når dykkeren puster ut. Lange og dype dykk med "open circuit" krever dermed en vesentlig større mengde gass enn ved bruk av rebreather. Den nødvendige gassmengden må medbringes av dykkeren, noe som medfører store og uhåndterlige flasker ved bruk av "open circuit" på slike dykk.

Innsparingen i gassforbruk ved Rebreather-dykking er også nyttig når pustegassene er kostbare, slik tilfellet er ved bruk av Helium- eller Heliox-blandinger i Teknisk Dykking. Rebreathere har også den fordelen at de produserer langt mindre (eller ingen) bobler i forhold til "open circuit" apparater. Dette innebærer at militær bruk av rebreather er svært vanskelig å oppdage, samt at marinbiologer og UV-fotografer i større grad unngår å skremme vekk det de studerer.

Eksterne lenker

Rebreather-produsenter

SCR

eCCR

mCCR

PVCR

Andre informasjonskilder