SUB-BSI

Fra Dykkepedia
Hopp til navigering Hopp til søk

{{#if:|

}}

{{#if:|}}{{#if:Sublogo.png{{#if:SUBlogo|
SUBlogo}}|{{#if:Sublogo.png||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Damsgårdsveien 113|def-value-check3|{{#ifeq:Besøksadressedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Damsgårdsveien 113def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Postboks 1139, 5809 Bergen|def-value-check3|{{#ifeq:Postadressedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Postboks 1139, 5809 Bergendef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Styret|def-value-check3|{{#ifeq:Telefondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Styretdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:sub.uib.no|def-value-check3|{{#ifeq:Hjemmesidedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:sub.uib.nodef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Styret|def-value-check3|{{#ifeq:E-postdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Styretdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:facebook.com/SUBBSI|def-value-check3|{{#ifeq:Facebookdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:facebook.com/SUBBSIdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:twitter.com/SUB_BSI|def-value-check3|{{#ifeq:Twitterdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:twitter.com/SUB_BSIdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:990 479 259|def-value-check3|{{#ifeq:Organisasjonsnummerdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:990 479 259def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:60.383478, 5.313043|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:60.383478, 5.313043def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Klubbdykkdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:{{{mandag}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Mandagdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Avreise kl 1700|def-value-check3|{{#ifeq:Tirsdagdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Avreise kl 1700def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{onsdag}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Onsdagdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Avreise kl 1700|def-value-check3|{{#ifeq:Torsdagdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Avreise kl 1700def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{fredag}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Fredagdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Avreise kl 1100|def-value-check3|{{#ifeq:Lørdagdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Avreise kl 1100def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Avreise kl 1100|def-value-check3|{{#ifeq:Søndagdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Avreise kl 1100def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Gassfyllingdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Luft{{#if:ja|, Nitrox }}{{#if:ja|, Trimix}}{{#if:|, Argon}}|def-value-check3|{{#ifeq:Gassutvalgdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:jadef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq: 100 000 Liter|def-value-check3|{{#ifeq:Luftbank på def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:100 000def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Egenskapen «Nitroxbank» (som sidetype) med inndataverdien «{{{nitroxbank}}}» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess. {{{nitroxbank}}} Liter|def-value-check3|{{#ifeq:nitroxbank på def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:ja |def-value-check3|{{#ifeq:Continuous-blending/membran-anleggdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:jadef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Hovedpresse 550l, medlemmer kan fylle 24/7 om de skaffer seg adgangskort/rfidbrikke. Kompressoren har fått membrananlegg for fylling av nitrox opp til 40% ellers er det nitroxfyllinger er hver onsdag hele året for andre ønsker.|def-value-check3|{{#ifeq:Merknader til gassfyllingdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Hovedpresse 550l, medlemmer kan fylle 24/7 om de skaffer seg adgangskort/rfidbrikke. Kompressoren har fått membrananlegg for fylling av nitrox opp til 40% ellers er det nitroxfyllinger er hver onsdag hele året for andre ønsker.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:SUB-BSI|SUB-BSI|SUB-BSI}}
Sublogo.png{{#if:SUBlogo|
SUBlogo}}
Sublogo.png
Parkering
Parkering
Damsgårdsveien 113Besøksadresse
BesøksadresseDamsgårdsveien 113
Postboks 1139, 5809 BergenPostadresse
PostadressePostboks 1139, 5809 Bergen
StyretTelefon
TelefonStyret
sub.uib.noHjemmeside
Hjemmesidesub.uib.no
StyretE-post
E-postStyret
facebook.com/SUBBSIFacebook
Facebookfacebook.com/SUBBSI
twitter.com/SUB_BSITwitter
Twittertwitter.com/SUB_BSI
990 479 259Organisasjonsnummer
Organisasjonsnummer990 479 259
60.383478, 5.313043Posisjon
Posisjon60.383478, 5.313043
Merknader
Merknader
Klubbdykk
Mandag
Mandag{{{mandag}}}
Avreise kl 1700Tirsdag
TirsdagAvreise kl 1700
Onsdag
Onsdag{{{onsdag}}}
Avreise kl 1700Torsdag
TorsdagAvreise kl 1700
Fredag
Fredag{{{fredag}}}
Avreise kl 1100Lørdag
LørdagAvreise kl 1100
Avreise kl 1100Søndag
SøndagAvreise kl 1100
Gassfylling
jaGassutvalg
GassutvalgLuft{{#if:ja|, Nitrox }}{{#if:ja|, Trimix}}{{#if:|, Argon}}
100 000Luftbank på
Luftbank på 100 000 Liter
nitroxbank på
nitroxbank på Egenskapen «Nitroxbank» (som sidetype) med inndataverdien «{{{nitroxbank}}}» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess. {{{nitroxbank}}} Liter
jaContinuous-blending/membran-anlegg
Continuous-blending/membran-anleggja
Hovedpresse 550l, medlemmer kan fylle 24/7 om de skaffer seg adgangskort/rfidbrikke. Kompressoren har fått membrananlegg for fylling av nitrox opp til 40% ellers er det nitroxfyllinger er hver onsdag hele året for andre ønsker.Merknader til gassfylling
Merknader til gassfyllingHovedpresse 550l, medlemmer kan fylle 24/7 om de skaffer seg adgangskort/rfidbrikke. Kompressoren har fått membrananlegg for fylling av nitrox opp til 40% ellers er det nitroxfyllinger er hver onsdag hele året for andre ønsker.

}}{{#if:|
[[:commons:Category:{{{comcat}}}|SUB-BSI på Commons]]
}}{{#if:|
[[:commons:{{{commons}}}|SUB-BSI på Commons]]
}}{{#if:|
[[:wikiquote:{{{wquote}}}|SUB-BSI på Wikiquote]]
}}{{#if:|
{{{endcomment}}}
}}{{#if:|

SUB.jpg

Sublogo.png

SUB-BSI, Studentenes Undervannsklubb i Bergen - Bergenstudentenes Idrettslag er en av Norges største og eldste dykkerklubber. Vi er en aktiv klubb og organiserer normalt 4 dykketurer hver uke. SUB-BSI gir deg de beste muligheter til trygt å oppleve verden under vann. På Sotra og Øygarden finner vi noen av Norges og Europas flotteste dykkeplasser. SUB-BSI har dykket i disse områdene siden klubben ble startet i 1962.


Historie

SUB ble stiftet 15. mars 1962 og hadde første året 24 betalende medlemmer. Lover, sikkerhetsregler og retningslinjer for sportsdykkerutdanning i SUB ble utarbeidet første året. Likeledels ble det opprettet avtaler om legeundersøkelse og forsikring av SUB-medlemmer. Navnet SUB ble valgt da det lød internasjonalt. Dette gjorde det lettere å bli tatt seriøst når man handlet med utlandet. Det var nemlig der man fikk utstyret fra. Logoen på brevarkene den gang lød på «SUB-Marin».

Arbeidsfeltene var mange alt det første året og det ble gjort vitenskapelig dykkearbeid for Akvariet, «Norsk institutt for Tang og Tare», «Bergen Sjøfartsmuseum», Havforskningsinstituttet, Biologisk Stasjon og i tillegg litt arbeid med hovedoppgaver.

I 1962 tok 12 kandidater teorieksamen og 4 ble utdannet til sportsdykkere. Dette første året har vært et forbilde for aktiviteten i SUB de senere år.

Medlemmstallet steg raskt til 70-80 i 1960-årene og gikk opp til over 110 i tiden 1975-78. I disse årene hadde klubben opp mot 600 dykk i året (1978: 653 dykk).

I 1963 ble SUB med i Norges Dykkeforbund (NDF) da forbundet ble opprettet. NDF ble tilsluttet Norges Idrettsforbund i 1970 og SUB fulgte med gjennom Hordaland Dykkekrets. Dykkerådet ved UiB ble opprettet i 1973 og har ansvaret for all dykking ved UiB. Rådet skal ta vare på dykkerenes interesser. SUB har spilt en viktig rolle i dykkerrådet.

Sentralbadet var tidligere samlingsplass for SUB-medlemmer. I 1964 var gjennomsnittlig fremmøte i Sentralbadet 32 og maksimalt fremmøte var 58. Da var det sikkert godt å kunne bruke hele vannmengden. For tiden har ikke SUB tilgang til treningstider i Sentralbadet, men muligheten er der til å drive vanntrening i treningstidene til «Boblen» UV-rugby. Av idrettslige bragder kan nevnes gull på 4x100m og individuell bronse på 1500m under NM i finnesvømming i Bergen i 1979.

Om SUB-BSI

Klubblokaler

Klubben flyttet til nye lokaler i 2019, og er nå lokalisert i Damsgårdsveien 113, rett i nærheten av Puddefjordsbroen. Alle klubbdykk og klubbturer starter herfra. Her finnes det flaskehyller for klubbbflasker og private flasker. Klubben har kompressor, flaskebank og mulighet for fylling av oksygen og helium. Lokalet har et eget rom for klubbutstyr som drakter, ventilsett og vinger med bakplater. Lengst inne i lokalet befinner det seg et utstyrsrom med private utstyrsskap samt henger for private drakter.


Klubben fikk tidligere av UiB disponere klubblokaler i kjelleren til Jahnebakken 3 . Alle klubbdykk og klubbturer startet herfra. I Kjelleren var det et lite kontor med noe litteratur om dykking, både i bok- og bladform, et skyllerom, kompressor og luftbank. Her er også noen utstyrsskap for privat utstyr som tildeles hvert semester etter søknad.

Bøker og blader kan lånes fra biblioteket etter egne regler.

Adgangskort

Alle medlemmer med godkjent sertifikat kan få kjøpt adgangskort. Medlemmer med utstyrsskap får kjøpt adgangskort som passer både til kompressorrommet og rom med utstyrsskap. Medlemmer uten utstyrsskap får kjøpt rfid-brikke til kompressorrommet. adgangskort koster 200kr i depositum og 50kr i årsavgift.

Møter og turer

Vår viktigste kanal for informasjon om turer og medlemsmøter er epostlisten Subnett. For å være orientert om hva som skjer i SUB-BSI må du følge med på Subnett. Vår Semesterplan forteller om planlagte turer og møter. Endringer og avlysinger informeres om på Subnett. Styremøter holdes normalt hver annen uke. Sjekk semesterplanen. Saker til styret kan enten sendes til SUB-BSI, legges i egen postkasse i Garagen eller sendes til et av styremedlemmene.

Kontingent

Som medlem av SUB-BSI må du betale kontingent. Beløpet bestemmes av årsmøtet. Deler av denne avgiften går videre til Norges Dykkeforbund og Hordaland Dykkekrets.

Informasjon

All informasjon til medlemmene blir postet på klubbens epostliste Subnett.

Undervisning og kurs

SUB-BSI har egen skoleavdeling. Normalt kjøres et grunnkurs og et videregående kurs hvert semester. Vår utdanningsleder svarer på spørsmål og tar i mot påmelding.

Utstyr

Alle medlemmer med godkjent sertifikat kan låne klubbens utstyr. Deltagere på klubbdykk har førsteprioritet til utstyret. Utstyret må leveres tilbake senest på neste klubbdykk. Hvis utstyret skal disponeres i mer enn 3 dager må man søke styret om dette.

Bibliotek

Klubben har et lite utvalg i dykkerelatert litteratur stående i kjelleren. Klubbens medlemmer kan låne fra biblioteket for kortere tidsrom. Husk å kvittere i utlånsboken!

Utstyr

SUB-BSI disponerer en del dykkerutstyr som lånes ut gratis til klubbens medlemmer. Det forutsettes at låneren har: godkjent dykkersertifikat, betalt medlemsavgift til klubben, fått opplæring i bruk og vedlikehold av utstyret, blitt satt inn i utlånsrutinene. Den nødvendige opplæring gis av garasjevakt ved å møte på klubbdykk.

SUB-BSI sin kompressor er av merket ""Bauer". Den har en kapasitet på 550 liter/min og et arbeidstrykk på 300 bar. Den er tilkoblet en flaskebank på 10x50 liter, 200 bar. Og SUB-BSI har fått membrananlegg til å kunne fylle nitrox opptil 40% rett fra kompressoren.

SUB-BSI har mye utstyr som medlemmene kan ha glede av:

Dykkerflasker
 • Størrelsene på dykkerflaskene er 10, 12 og 15 liter. Flaskene lånes ut gratis i inntil 3 dager.
Vinge
 • Vingevester (Halcyon eclipse) lånes ut gratis i inntil 3 dager.
Ventiler
 • Ventilene har alle skrukobling og to inflatorer. Begge inflatorene på ventilene har INT kobling da SUB-BSI's drakter har slik kobling(vanligste typen, samme som på vesten). Ventilene lånes ut gratis i inntil 3 dager.
Bly
 • SUB-BSI har noe bly som lånes ut gratis på klubbdykk.
Tørrdrakter
 • Tørrdrakt kan leies av medlemmer. Draktinflatorene har vanlig INT kobling (sjekk koblingen før du forlater garasjen).
Gummibåter
 • Det finnes 2 gummibåter. Disse kan leies av medlemmer etter søknad til SUB-styret. Båtene er alltid reservert for turer organisert av SUB-BSI.
Påhengsmotorer
 • Motorene er på 4hk, 15hk og 25hk. Husk 2% utenbordsolje i bensinen til disse motorene. Motorene benyttes med SUB-BSI's gummibåter.
Tilhengere
 • SUB-BSI har to tilhengere, en liten og en buggi-henger. Den største hengeren er alltid reservert for turer organisert av SUB-BSI. Hengerene kan leies etter søknad til SUB-styret.
Sikkerhetsutstyr
 • Dykkerflagg (flere),
 • oksygenkofferter (2 stk),
 • liner (mellomliner, overflateliner, overflatebøyer, redningsliner),
 • VHF'er (2 stk),
 • førstehjelpsutstyr.
 VHF'ene lånes ikke ut til private turer. Organiserte dykketurer skal alltid ha tilgjengelig et dykkerflagg, en oksygenkoffert, 
 VHF'ene, en redningsline og et førstehjelpsskrin. 

Sikkerhetsutstyr (ikke VHF'ene) kan ellers lånes av medlemmene på dagsturer.

Talkum
 • I kjelleren har vi stående en tønne talkum. Medlemmene kan forsyne seg fra denne til bruk på klubbens- og private tørrdrakter.
Bil
 • SUB-BSI har en bil (Toyota HiAce) som brukes på dykkerturer. Denne lånes ikke ut til medlemmene. Garagevakter kan organisere turer utenom oppsatt plan og da bruke bilen. Slike turer skal informeres om på Subnett.

Skoleavdelingen

SUB-BSI har egen skoleavdeling som driver sportsdykkerutdanning på alle nivåer etter offentlige rettningslinjer. Dette innebærer at skolen har samarbeidsavtale med NDF og CMAS.

Vårt kurstilbud omfatter:

Vår utdanningsleder svarer på spørsmål og tar i mot påmelding.

Video

En video om Vestlandet og noen av våre dykkeplasser

{{#ev:vimeo|https://vimeo.com/22951673}}

En video om hvordan et grunnkurs i SUB-BSI blir holdt

{{#ev:vimeo|https://vimeo.com/22332027}}

Kart

Karthjelpen:

 • Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
 • Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
 • + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
 • Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
 • Mer om hvordan opprette kart her.