Ørland
Orland.jpg
Fra skovheim.org
Tekniske data
Lengde (m)76,5
Bredde (m)13,3
Dypgående (m)5,5
Tonnasje1899 grt
LastKull
Karriere
ByggetChicago ( USA ) 1917
Skjebneangrepet av fly
Dato forlis23.04.1940
Dykket
NivåNivå trimix
TilgjengelighetBåt nødvendig
Dykkedybde43-53m
Plassering på bunnstående i helling
Generell tilstandGodt intakt
Posisjon62.67763 N, 6.64559 E
Laster kart...

Karthjelpen:

 • Når pekeren din er over kartet, vil scrolling endre zoom-nivå.
 • Full-skjerm med symbol i øvre høyre hjørnet.
 • Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn på det.
 • For de kart med flere kartlag, kan du velge i øvre høyre hjørnet hvilket du vil se.
 • Mer om hvordan opprette kart her.
Ørland midtskip2.jpg
Ørland hekk4.jpg
Ørland styremaskin.jpg

Historie [1]

Dampskipet Ørland ble som så mange andre skip under den andre verdenskrig et offer for flyangrep. Den 23 april 1940 hadde skipet tatt ly i Bløbukta i Midsund etter flyangrep dagen før, men tyskerne hadde ikke så langt klart å senke Ørland. Mannskapet hadde forlatt skipet, og på morgenen den 23 april dukket tyske fly opp igjen. Til tross for hyppige angrep mot skipet, klarte ikke tyskerne å senke skipet før sent på ettermiddagen. Ørland fikk da en fulltreffer fra de tyske flyene og sank raskt. Året etter var det dykkere nede på vraket og berget noe inventar og deler av lasten, men skipet fikk ligge i fred. Idag hviler Ørland på en dybde av femti til sekstiåtte meters dyp i Bløbukta utenfor Midsund. Vraket er godt intakt, og gjennom årene har mange dykkere besøkt vraket av Ørland. Blant annet er skipsklokke og annet inventar tatt med som souvenirer. Båt er nødvendig for å dykke på Ørland...

Ørland er over 100 år og derfor vernet etter kulturminnelovens § 14 (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4).

Dykket

Baugen ligger som dypeste punkt på 53 meter, mens hekken ligger på 43 meters dyp (begge dybdene er målt i høyde med rekka, så man kan gå dypere). Det er mulig å svømme rundt hele vraket på 15 min, og snittdybde 48 meter.

Film

Været

<yr>Norge/Møre_og_Romsdal/Midsund/Bløbukta/</yr>

Referanser

 1. Orginalt fra skovheim.org

http://www.nb.no/nbsok/nb/bb365a512ceba0cd5697153a06c42609#61

Kart

Laster kart...

Karthjelpen:

 • Når pekeren din er over kartet, vil scrolling endre zoom-nivå.
 • Full-skjerm med symbol i øvre høyre hjørnet.
 • Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn på det.
 • For de kart med flere kartlag, kan du velge i øvre høyre hjørnet hvilket du vil se.
 • Mer om hvordan opprette kart her.