Trellevika

Trellevika
NivåNivå 1
TilgjengelighetLett
ParkeringPå moloen
Dybdeforhold0-40+
Strømlite
Levende livRognkjeks, hummer, flabb, blekksprut
Posisjon60.18226 N, 5.039183 E
Laster kart...

Karthjelpen:

  • Når pekeren din er over kartet, vil scrolling endre zoom-nivå.
  • Full-skjerm med symbol i øvre høyre hjørnet.
  • Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn på det.
  • For de kart med flere kartlag, kan du velge i øvre høyre hjørnet hvilket du vil se.
  • Mer om hvordan opprette kart her.

Trellevika ligger langt sør i Fjell kommune som kartet viser. For å komme til Trellevika må du kjøre sørover etter å passert Kolltveit tunnelen. Ta av til Tofterøy over en av dei meir tvilsomme bruene i området…Du skal kjøre ganske langt før du kommer til Trellevika. Fra Bergen sentrum tar det ca 40-45 minutt å kjøre.Vel på plass på Trellevika har du to alternativer å parkere. Den første vil vera å parkere på moloen som ligger på den lille holmen. Det andre alternativet vil vera å kjøre litt lengre, og heller parkere på den litt større parkeringsplassen på andre siden av vika. Her er det gatelys, så dette utgangspunktet er bedre for nattdykk i Trellevika.

For å ta alternativ 1 først: Parker ute på moloen og rigg opp utstyret her. Denne plassen egner seg best på dagtid, da gatelysene ikkje lenger fungerer her ute på moloen.


Rute 1: Veggdykk rundt holmen (gul)

Gå ut som på nordsiden av holmen, slik som kartet viser. Her må det påregnes litt klatring

over store molostener for å komme ned til startpunktet for dykket. Når du først er kommet ned på nedsiden er det lett å komme ut i vannet og starte dykket hertfra. Men vær selvsagt obs på glatte svaberg…


Første delen av dykket er et veggdykk, her bestemmer du selv dybden siden veggen går rett ned i dypet. Men for at en skal få en brukbar bunntid anbefaler eg å planlegge dykket med et dropp rett ned på ca 30m for de mest erfarne, og ned til 20m for dei litt mindre erfarne. Dykk så oppover langs veggen. Som med de fleste veggdykk vil du finne at det alltid er fisk som svømmer oppover og nedover langs veggen på jakt etter mat. Iblandt ser en større stimer med fisk som jakter langs veggen. Følelsen av å sveve når en henger under et av overhenga i en slik vegg må bare oppleves. Det føles som å fly. Men det kreves god oppdriftskontroll. For de litt mindre erfarne anbefales det i holde seg tett inn til veggen, og dersom en ikkje føler en har kontroll gå grunnere, finn en hylle som en kan sette seg ned på, og roe seg ned før en eventuelt fortsetter.


Etter ca. 10-12 minutter er en vanligvis kommet rundt det bratteste på holmen, og kan, om en ikke ønsker å fortsette veggdykket gå opp til ca 10-12, og komme inn over kanten av veggen, og fortsette dykket i tareskogen langs kanten. Dette er også et meget godt alternativ. Det kan være store torsker som hviler innimellom tareskogen her.

På selve veggen vil du, om du ser litt næremere etter, finne flere typer svamp, anemoner og ikkje minst vil du se påfuglmaken`s karekterisktiske lange rør som henger ut fra veggen. På hyllene oppover veggen ligger det ofte flyndrer og breiflabb og hviler seg, trollkrabber og vanlige taskekrabber er ofte ute på søndagstur i veggen.

Etter ca 30-35 minutter bør du nå være på ca 12-15m dyp og oppe på kanten av veggen. (Det er viktig å merke seg at veggen går fra ytterst på neset på holmen, og strekker seg sørover mot enden på neset i Tyrnevika. Følger du veggen for langt kan du risikere å ende opp på andre siden i Trellevika, og får en lang svømmetur tilbake til moloen.)

Nå er det på tide å bevege seg innover mot moloen igjen. Har du kommet ut på sandbunnen som strekker seg utover fra innløpet i moloen, kan du treffe på et avløpsrør som går utover mot dypet. Dette er perfekt å følge inn tilbake til moloen da kan du ikke bomme. Ellers så er det verdt å merke seg kompassretningene før du begynner dykket og ha dette i bakhodet når det nærmer seg tid for å returnere til moloen.


Dette dykket egner seg for de fleste, avhengig av kva maksdybde en velger å ha på dykket. Men det kreves litt oppdriftskontroll for å dykke veggdykk. Dykketid her er typisk mellom 40 og 50 minutter


Rutekart for rute 1 (gul) og rute 2 (brun)

 


Rute 2: Litt vegg men mest blomsterdykk (brun)

På dette dykket velger en å starte på sørsiden av holmen, og tar sikte på å dykke litt på veggen, eller bare ligge å kose seg på dybder grunnere enn 18meter. En kan velge å svømme rett ut mot veggen, og dermed gå ned på veggen på samme sted som en har mulighet til å "avbryte" veggdykket på rute 1. Da følger en bare resten av beskrivelsen til rute 1. Velger en å holde seg på innsiden av veggen kan en fortsatt følge kanten av veggen, og dykke rundt på flere av hyllene som er langs kanten. Eller en kan luske rundt i tareskogen på jakt etter torsk, breiflabb eller steinbit og krabber. Inne blant taren trives også minst to typer nålefisk, og det slenger rundt et og annet kamskjell også. Et trivelig bekjendtskap er rognkjeksen og rognkallen som ivrig vokter redet sitt når den har lagt egg. I tillegg er blåstål, rødnebb og mange berggylter på full fart rundt i territoriet sitt.

Når en avslutter dykket er det nå bare til å labbe opp på svaberget ved moloen, enkelt og greit.


Dette dykket er egnet for alle dykkere uansett erfaring. Dykketid varierer fra 30-60 minutter. Om en ikkje går ned på selve veggen vil maksdybde på dette dykket typisk være rundt 18 meter.


Alternativ 2 er å kjøre litt lenger bort og komme ned på andre siden av Trellevika. Her parkerer en på en stor parkerinsplass. Det er her en meget fin utsettingsrampe for båter, og den egner seg også ypperlig dersom en har med seg gummibåt. Den er også en fin plass å starte dykket, da en bare kan traske rett ned i vannet uten å måtte klatre over steiner eller gå på glatt svaberg. Det er også gatelys her, så det er eit godt utgangspunkt for nattdykk.I utgangspunktet vil eg her bare beskrive en rute, men dersom en har med gummibåt er det selvsagt mulighetene næremest ubegrenset. Et forslag til drop-of er tegnet inn på rutekartet med orange farge. Denne ruten følger veggen langs bunnen tilbake innenfor moloen.Rute 3: "Sand, stenhauger, tauverk og noen overraskelser" (svart)

Denne ruta tar utgangspunkt i at en starter dykket enten ved å klatre ned ytterst på moloen, eller for de mer bedagelige; går rett uti sjøen fra båtrampen. I begge tilfeller har en to muligheter. En kan velge å svømme mot holmen på andre siden av vika og bare begynne på rute 2 slik som den står beskrevet over. Denne ruta går langs veggen på venstre side når en svømmer utover. Her er det fortøyd mange blåser, så vær obs på at det er mye tauverk her. i tillegg til en del rester av teiner. Dette gjer at det er mye tauverk som det kan vokse mange spennende ting på. Særlig er det mye sekkedyr som trives her. Eg veit og at det finnes en blekksprut eller to som trives på sandbunnen inneiblandt alt det spennende på bunnen her. Utover på våren kan det vera gode forhold for å finne både steinbit og breiflabb her. Dette kommer mye av at det ut fra Trellevika går ganske rett ut i havet. Det er bare en del holmer som sperrer for storhavet utenfor. Så det er god tilførsel av friskt vann hele tiden her.


Inne langs moloen ser det ut til at det trives mye stor fisk, slik som pale, og sei. I tillegg til berggyltene selvsagt. Derfor kan det vera verdt å ta med en slynge eller en harpun (fridykke!?) om en ønsker seg ein fin fiske-filèt til kveldsmat. Det er også store mengder krinakrabber (Trollhummer) som kravler hurtig rundt innunder steinene på moloen. Om du er kjapp nok til å fange desse små krabatene så smaker dei godt om ein damper dei i kvitvin, chili og kvitløk, som en ellers ville gjordt det med vanlig kreps.


Passer for alle dykkere, typisk maksdybde / tid: 21meter / 45-50 minutt

(Den siste månedene, januar/februar har det vore ein litt spesiell gjest som ser ut til å trives langs moloen og inne på sandbunnen innenfor moloen, nemlig ein artig og litt forskremt St.Peters fisk, eller John Dory på engelsk, eller Zeuz faber på latin. Får en sett denne på et nattdykk, er det verdt hele turen alene. Så spesielt er det å få se denne fisken!)


Trellevika er blant dei plassane i bergensområdet som verkeleg egner seg godt for flere typer dykking for dykkere med alle erfaringsnivåer. Plassen egnar seg spesielt godt for introdykking, men er også å anbefale dersom ein bare skal ut å ta eit "kjapt dykk" ein ettermiddag.

Kart

Laster kart...

Karthjelpen:

  • Når pekeren din er over kartet, vil scrolling endre zoom-nivå.
  • Full-skjerm med symbol i øvre høyre hjørnet.
  • Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn på det.
  • For de kart med flere kartlag, kan du velge i øvre høyre hjørnet hvilket du vil se.
  • Mer om hvordan opprette kart her.

<yr>Norge/Hordaland/Sund/Trælevika/</yr>