Alta dykkerklubb

Fra dykkepedia.com
Hopp til navigering Hopp til søk
Alta dykkerklubb
Altadklogo.png
PostadresseAlta Dykkerklubb, Malmveien 18, 9511 Alta
TelefonStyreleder Linn Røkenes, tlf 900 84 496
Hjemmesidewww.altadykkerklubb.com
E-postStyret (e-post sendes automatisk til samtlige styremedlemmer)
FacebookFacebook Gruppe
Posisjon69.970995 N, 23.237286 E
Klubbdykk
LørdagOppmøte på klubbhuset kl 10.00. Avreise kl 1100
Gassfylling
GassutvalgLuft
Merknader til gassfyllingMedlemmer kan fylle 24/7 om de skaffer seg nøkkelkort. Det kan fylles 200 og 300 bar. Dersom det skal fylles 232 bar må egen godkjent overgang for dette medbringes


Alta Dykkerklubb holder til i Alta med eget klubbhus i småbåthavna ved Bossekop. Klubben hadde i 2005 i underkant av 80 medlemmer, hvorav ca 25 var barn. Medlemmene disponerer klubbens båt, en 18' Hårek m/veltebøyle og 100 hk Yamaha påhengsmotor. I 2002 investerte vi i tillegg i en båthenger som brukes til utleie når ikke klubben selv benytter den. Vi har også kompressor for luftfylling, hvorav en 300 bar, 200 l/min med 100 liters bank, en 300 bar, 100 l/min elektrisk/bensin bærbar og en 200 bar, 100 l/min bærbar. Foruten dette har vi også redningsutstyr og dykkeflagg som medlemmene står fritt til å disponere.

Som medlem i ADK har du lov/anledning til å dykke i Kåfjorden, som ellers er ulovlig. Her kan du dykke på flere store båter noen mindre farkoster, fly, reparasjonsdokker etc. fra andre verdenskrig. Her finnes dessverre sprengstoff i form av granater, bomber og ammunisjon samt en del tønner som inneholder stoff som ble brukt til røyklegging av Tirpitz.

ADK står til disposisjon for å vise dykkere rundt på dykkemålene nevnt over, samt til flere interessante vrak (eks. slagskipet Murmansk) og jaktsteder. Altafjorden i tillegg kan tilby kveite, steinbit, rødspette og vi venter russekrabben på besøk om ikke lenge... Klubben vil også reklamere for sine verdensberømte "Ostegratinerte O-skjell" som av tradisjon serveres hvert år på båthavnfesten.

Klubben er åpen for ALLE med eller uten dykkersertifikat. Dykking i klubbregi krever godkjent sertifikat. Ta kontakt for informasjon om sertifikater som er godkjent.

Medlemsmøter er satt til første torsdag hver måned kl 19.00 i klubbhuset. I den sammenheng dykkes det også ofte på torsdager. Dykkingen avsluttes med en tur i Alta Svømmehall hvor klubben har fast bassengtid hver torsdag fra 21.00 til 22.00. Der er det mulighet for svømming, snorkling, undervannsrugby og en hyggelig prat i badstua. NB! Svømmehallen er stengt pga renovering på ubestemt tid.

Lørdag morgen klokken 10.00 er det oppmøte ved klubbhuset i båthavna for de som har lyst å ta seg en liten dukkert i helga. Her er det ca 1 time kaffe og diskusjon før utfart, før vi setter nesen mot bestemt dykkemål, enten med bil eller båt.


Kåfjord i Altafjorden

Kåfjord var som kjent en av tyskernes største marine havner under andre verdenskrig. Slagskipet Tirpitz var stasjonert i fjorden over lang tid, og flere andre større og mindre fartøyer var innom fjorden over kortere og lengre tid.

Miljøet både under og over vann bærer i stor grad preg av krigen. På land finnes store bombekrater, grunnmurer etter nedbrente hus, stillinger oppi fjellene, samt en hel del andre elementer. Under vann ligger skipsvrak og levninger etter disse.

Alta Dykkerklubbs ukentlige dykketur går veldig ofte til Kåfjord. Klubbens medlemmer er ivrige vrakdykkere, og flere av medlemmene innehar mye kunnskap om vrakenes historier, både før og under krigen. Alle vrakene har sin identitet, og er svært interessante dykkemål.

Kåfjord og Altafjord generelt tilbyr dykking i en øvre klasse. Ved siden av fantastiske vrakdykk finnes steder med en enorm undervannsfauna, samt vegger med flott begroning.

Å bli med Alta Dykkerklubb på lørdagstur koster omtrent ingenting. Vi kjører enten båt eller bil. For en båtplass koster det 50 kr, og så spleiser vi på bensinen. Luftfylling koster også 50 kr for ikke-medlemmer. Se mer informasjon om andre priser i prislisten på klubbens hjemmeside.

Mer informasjon om dykkemålene finnes også på klubbens hjemmeside.


Dykkeforbud i Kåfjord

 1. Følgende avtale er inngått mellom Alta museum, Alta havnevesen og Alta Dykkerklubb:
  1. Kåfjorden omfatter, i denne avtale, alt mellom strandlinjene innenfor (sør for) en linje mellom Auskarneset (819631) og Saltvikneset (826623)
  2. Kåfjorden er midlertidig stengt for dykking av havnemyndighetene i Alta. Stengingen gjelder inntil Alta Museum, i samarbeid med Fylkeskonservatoren i Finnmark og Miljøverndepartementet, har fastsatt de permanente vernebestemmelsene for Kåfjorden.
  3. Alta dykkerklubb (ADK) tillates med dette å dykke i Kåfjorden under den forutsetning at ingenting tas opp fra bunnen.
  4. ADK tillates videre å ta med dykkere som ikke tilhører Alta dykkerklubb til dykking i Kåfjorden. Slike dykk skal være godkjent av styret i ADK i hvert enkelt tilfelle. Klubben er ansvarlig for at ingenting tas opp fra bunnen. Havnemyndighetene skal orienteres før slik dykking skjer (tlf 78440711).
  5. ADK påtar seg å registrere alle funn i Kåfjorden på dertil egnet kart. Registreringene står til disposisjon for Alta Museum.
  6. Denne avtale gjelder inntil en av partene ber om at den endres eller sies opp.


Sikkerhetsregler for medlemmer av Alta Dykkerklubb

Disse reglene gjelder for alle medlemmer av Alta dykkerklubb når det dykkes i eller utenfor klubbregi. Ved dykking som er organisert av andre klubber, eller dykkersentre, skal dykkerstedets/senterets regler følges. Retningsgivende for disse regler fil være Forskrift om tryggleiken ved sportsdykking.

 1. Dykkeren
  1. - Dykk ikke hvis du føler deg umotivert.
  2. - Dykk ikke hvis du er påvirket av alkohol.
  3. - Dykk ikke hvis du bruker medikamenter eller nylig har vært syk.
 2. Legeundersøkelse bør minimum gjennomføres etter altersbestemt intervall i dykkermanualen. Det er:
  1. 15 – 40 år: Hvert 5. år.
  2. 40 – 45 år: Hvert 3. år.
  3. 45 – 50 år: Hvert 2. år.
  4. 50 – 99 år: Hvert år.
 3. Dykk i henhold til de sertifikater, ledsagende utstyr- og prosedyrekrav,samt de erfaringsmessige kvalifikasjonene du til enhver tid innehar. Påse at din meddykker også har nødvendige sertifisering, erfaring og utstyr som dykket krever.
 4. Planlegging
  1. Alle dykk skal planlegges. Planen skal følges. Bruk din personlige dykkerjournal, vær nøye med å få med alle data.
  2. Avtal på forhånd dykket med dykkeleder og meddykker. Eks: svømmeretning, dybde, tid og formål med dykket.
  3. Planlegg og organiser krevende former for dykking. Gjennomfør ikke slik form for dykking uten å være kvalifisert til det. Eks på krevende dykkeformer: Dykking på vrak, i sterk strøm, med dekompresjonsstopp, i mørke eller i grotter og under is.
  4. Avtal på forhånd rutiner for samhold under dykket.
  5. Hvis kontakten brytes under dykket, gå til overflaten og gjenopprett kontakten.
 5. Organisering
  1. Alle dykk skal organiseres. Kan ikke et dykk organiseres på en forsvarlig måte, skal det ikke gjennomføres.
  2. Undersøk om forholdene tilsier at et dykk kan organiseres på et tilfredsstilende vis. Eks: vær og vind, strøm, båttrafikk, bunnforhold,tidevann, ilandstigningsmuligheter og varslingsmuligheter ved en alarmsituasjon.
  3. Alle dykk krever minst en person i overflateberedskap. Unntak kan gjøres når to dykkere gjennomfører et pardykk med mellomline og begge er erfarne dykkere som kan hjelpe hverandre ved uhell.
 6. Ved dykking i grupper over 4, skal det alltid være oppnevnt ansvarlig dykkeleder. Dykkerleder er suveren i sine avgjørelser.
  1. Er det kun en dykker i vannet skal det alltid benyttes signalline til kvalifisert person på land/båt. Dykket skal planlegges og organiseres i henhold til dette.
 7. Utstyr
  1. Dykk alltid med komplett dykkerutstyr.
  2. Sjekk ustyret før dykk, foreta kameratsjekk.
  3. Lån ikke bort dykkerutstyr til en person som ikke er sertifisert eller av andre grunner ikke er kvalifisert til dykking.
 8. Etter dykk
  1. Returner umiddelbart til overflaten ved aktivert reserveluftmekanisme eller ved varsling om lite luft.
  2. Reserveluften skal fortrinnsvis være ubenyttet ved dykkets planlagte slutt.


Alta Dykkerklubb sin SMS-tjeneste

Etter en kort stund uten SMS-tjenesten har vi oppdaget hvilken god ressurs denne var, og vi har nå funnet frem til en løsning som flere har gode erfaringer med. Alle som ønsker å motta og/eller sende SMS gjennom denne tjenesten må gjøre punkt 1 og 2 nedenfor. Disse to må gjøres første gang tjenesten tas i bruk, og skal ikke være nødvendig å gjenta.

 1. For å sende ut melding til alle gruppens medlemmer, bruk punkt 3.
  1. Registrering på tjenesten: Send GBREG 102095. Du skal motta en registreringsbekreftelse for tjenesten fra 1960.
 2. Inn-/utmelding i gruppe:
  1. Send GBINN 13575 for å melde deg inn i gruppen, og GBUT 13575 for å melde deg ut. Du mottar en registreringsbekreftelse i gruppen fra 1960.
 3. Utsending av SMS:
  1. Kodeordet er GBTIL ADK. Skriv: GBTIL ADK <din melding> Som avsender vises 1960 eller GiBeskjed, så vi anbefaler alle å signere med navn og eventuelt nummer. Pris: 1 kr per mottatte melding!

Dersom du har mottatt bekreftelsesmelding på registrering i tjenesten og gruppen så behøves det ikke å sende en test-melding for å prøve tjesten. Spar heller den første meldingen til behovet melder seg!

Kart

Laster kart...

Karthjelpen:

 • Når pekeren din er over kartet, vil scrolling endre zoom-nivå.
 • Full-skjerm med symbol i øvre høyre hjørnet.
 • Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn på det.
 • For de kart med flere kartlag, kan du velge i øvre høyre hjørnet hvilket du vil se.
 • Mer om hvordan opprette kart her.

Vær

<yr>Norway/Finnmark/Alta/Alta/</yr>