Mal:Kart

Fra dykkepedia.com
Hopp til navigering Hopp til søk

Denne malen bruker Maps utvidelse sammen med Semantic Mediawiki-funksjoner til å vise et kart med en markør i posisjon som er oppgitt i infoboksen.

Kartlag som foreslås brukt: topo, eventuelt OpenStreetMap, sjokart, esri

Andre kartlag er definert i kildekoden til utvidelsen Maps, leaflet-providers.js.

Hvis du har spesielle ønsker rundt kartlag, ta gjerne kontakt med webmaster.

Du kan eventuelt legge til et zoom-parameter for å velge et annet utsnitt.

NB: Google kartlag er ikke innebyget i service=leaflet, hvis det er viktig for deg med Google-kart, kan du bruke service=googlemaps3 og deretter layers=hybrid,satellite

Hvis du finner artikler hvor kartet ikke virker, ta bort google-kartlag fra parameterlisten, eller kontakt Webmaster.

Bruk: {{Kart}} eller {{Kart|zoom=10}} Et annet parameter som er tilgjengelig er layers, som lar deg velge hvilke lag som skal brukes som standard. Tilgjengelige lag er sjokart,topo, esri og OpenStreetMap. Og man kan velge høyde og bredde på kartet med hoyde og bredde der man skriver antall piksler bredde/høyde. f.eks: {{Kart|bredde=500|hoyde=300}}.

Oversikt over vanlige parametre

Alle parametre er valgfri

Parameter Verdier Kommentar
zoom tall (1-25) (14 er standard) Kan settes for å komme nærmere eller lengre ifra punktet i kartet
layers topo(valgt som standard),sjokart,esri,OpenStreetMap Velg hvilke karttype som skal vises som standard på siden.
hoyde tall (f.eks. 400 eller 70%) Sett høyden på kartet i pixler (400) eller prosent (70%)
bredde tall (f.eks. 400 eller 70%) Sett bredden på kartet i pixler (400) eller prosent (70%). Standard er full bredde (100%)

Eksempel med parametre

Test koordinater: 60.211254 N, 4.996204 E, posisjon hentes vanligvis fra faktaboksen i en artikkel.

{{Kart|zoom=12|layers=sjokart,topo,esri,OpenStreetMap|hoyde=400|bredde=60%}}

Laster kart...

Eksempel uten parametre

{{Kart}}

Laster kart...

Oversikt over alle parametre som Leaflet støtter

⧼validator-describe-header-parameter⧽ ⧼validator-describe-header-type⧽ ⧼validator-describe-header-default⧽ ⧼validator-describe-header-description⧽
zoom ⧼validator-type-integer⧽ no Zoomnivået for kartet. For kart med markører vil standardverdien være den med mest høyest zoom som viser alle markørene.
width ⧼validator-type-dimension⧽ 500 Tillater at kartbredden angis. Standard enhet er pixler /(px), men du kan alternativt angi ex, em, %.
height ⧼validator-type-dimension⧽ 350 Tillater at karthøyden angis. Standard enhet er piksler (px), men du kan alternativt angi enhetene ex eller em.
centre ⧼validator-type-string⧽ no Stedet som kartet sentreres rundt
title ⧼validator-type-string⧽ ⧼validator-describe-empty⧽ Tillater å angi tekst som skal vises i popup-vindu for alle markører som mangler en særskilt tittel.

Når dette anvendes sammen med en etikett, blir tittelen fet og understreket.

label ⧼validator-type-string⧽ ⧼validator-describe-empty⧽ Tillater å angi tekst som skal vises i popup-vinduet for de markørene som mangler en særskilt etikett.
icon ⧼validator-type-string⧽ ⧼validator-describe-empty⧽ Tillater å sette ikonet som brukes for alle markørene.
lines Liste over linjer ⧼validator-describe-empty⧽ Linjer å vise
polygons Liste over geografiske polygoner ⧼validator-describe-empty⧽ Polygoner å vise
circles Liste over sirkler ⧼validator-describe-empty⧽ Sirkler å vise
rectangles Liste over rektangler ⧼validator-describe-empty⧽ Rektangler å vise
maxzoom ⧼validator-type-integer⧽ no Maksimalt zoomnivå
minzoom ⧼validator-type-integer⧽ no Minste zoomnivå
copycoords ⧼validator-type-boolean⧽ no Viser en dialog når du klikker på et sted hvorfra du kan kopiere koordinatene.
static ⧼validator-type-boolean⧽ no Gjør kartet statisk
defzoom ⧼validator-type-integer⧽ 14 Tillater å sette standard zoom-nivå for kartet.
layers ⧼validator-type-string-list⧽ OpenStreetMap Laget som vil vises mens kartet laster.
image layers ⧼validator-type-string-list⧽ ⧼validator-describe-empty⧽ Bildegrunnlag. Første lag vises som standard. Hvis bilder angis vil de brukes i stedet for de standard kartlagene.
overlays ⧼validator-type-string-list⧽ ⧼validator-describe-empty⧽ Overleggslagene som vises mens kartet lastes.
resizable ⧼validator-type-boolean⧽ no Gjør at kartets størrelse kan endres ved å dra idets nedre hjørne.
fullscreen ⧼validator-type-boolean⧽ no Aktiver fullskjermknappen
scrollwheelzoom ⧼validator-type-boolean⧽ yes Angir om musbasert skrolling skal aktiveres eller ikke.
cluster ⧼validator-type-boolean⧽ no Tillater å slå sammen flere nærliggende markører til en samlet markør
clustermaxzoom ⧼validator-type-integer⧽ 20 Det maksimale zoomnivået der et kluster kan eksistere.
clusterzoomonclick ⧼validator-type-boolean⧽ yes Angir at standardoppførselen ved å klikke på et kluster er å zoome inn på det.
clustermaxradius ⧼validator-type-integer⧽ 80 Maksimal radius som et kluster kan dekke.
clusterspiderfy ⧼validator-type-boolean⧽ yes Når du klikker et kluster ved laveste zoom-nivå, så spres den ut slik at du kan se alle dens markører.
geojson ⧼validator-type-string⧽ ⧼validator-describe-empty⧽ URL-en til en side eller fil som inneholder GeoJSON-data
clicktarget ⧼validator-type-string⧽ ⧼validator-describe-empty⧽ Når du klikker på kartet blir du sendt til denne URL-en. %lat% erstattes av breddegraden og %long% av lengdegraden


Karthjelpen:

  • Når pekeren din er over kartet, vil scrolling endre zoom-nivå.
  • Full-skjerm med symbol i øvre høyre hjørnet.
  • Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn på det.
  • For de kart med flere kartlag, kan du velge i øvre høyre hjørnet hvilket du vil se.
  • Mer om hvordan opprette kart her.