Global Underwater Explorers

Fra dykkepedia.com
Hopp til navigering Hopp til søk
Global Underwater Explorers

Global Underwater Explorers (GUE) er en dykkerutdanningsorganisasjon som oppsto på grunn av et stort ønske om å øke sikkerheten ved undervannsutforskning. Samtidig med et ønske om å ta vare på den unike livet og miljøet undervann. Derfor tilbyr de en utdanning som setter meget høye minimumsstandarder.

Historie

GUE som organisasjon ble dannet i 1998 av en gruppe engasjerte mennesker bestående av både utforskere, vitenskapsmenn og naturvernere. Organisasjonen har et tredelt perspektiv, der fokus deles mellom utdannelse, forskning og utforskning. Utdannelsen er basert på en helhetlig tilnærming til dykkingen, der treenigheten av utdannelse, erfaring og utstyrskonfigurasjon står sentralt. Mye av grunnlaget for den utdannelsen du i dag kan få fra GUE stammer fra grottedykkermiljøet rundt High Springs i Florida, blant annet gjennom WKPP (Woodville Karst Plain Project) der GUE står sentralt i utforskningen av ferskvannsressursene i underjordiske grotter. I dag finner du GUE prosjekter over hele verden med ulike mål innen utforskning av grotter, vrak og naturressurser.

GUE har som etablert målsetning å utforske og beskytte miljøet under vann, øke kvaliteten på utdannelse av dykkere samt utøve og bistå forskning under vann over hele verden.

Visjon

Som en del av visjonen for GUE vil organisasjonen arbeide for følgende:

  • Utdanne sikre, dyktige og kunnskapsrike dykkere.
  • Bedrive og promotere undervannsforskning.
  • Bedrive undervannsutfoskning verden over.
  • Beskytte det sårbare undervannsmiljøet
  • Gi offentligheten tilgang til en stor ressurs på alt marint liv.


Sertifiseringer

Sportsdykking

GUE sertifiserer sportsdykkere gjennom følgende kurs:

GUE Recreational Diver Level 1

Dette er GUE sitt grunnkurs der du lærer å dykke helt fra grunnen av. Under kurset legges det stor vekt på å lære gode dykkeferdigheter helt fra første dag, sammen med grunnleggende dykketeori. Kurset gir deg et solid grunnlag for erfaring og videre utdannelse innenfor GUE. Kurset sertifiserer for dykking med nitrox som pustegass, og har dybdebegrensning på 21 meter. Kurset inkluderer et absolutt minimum av 20 vann-sesjoner, fordelt mellom basseng- og sjøtrening, samt et minimum på 16 timer teoriundervisning. Kurset tar ca. 8-10 fulle dager, enten i strekk eller fordelt over 3-5 helger. Allerede på dette nivået vil fokus på team-ferdigheter og ferdigheter/øvelser bli etablert, noe som kjennetegner GUE utdannelse gjennom alle nivåer.

GUE Fundamentals kurs

Kanskje det mest kjente GUE kurset. Dette er et introduksjonskurs til GUE, og er et forkrav for videre utdannelse på Tech eller Cave nivå. Kurset forutsetter at du er sertifisert dykker fra før, og legger veldig stor vekt på team-ferdigheter, ferdigheter/øvelser samt kontroll under vann. Det har blitt et svært populært kurs også for dykkere uten ambisjoner for Tech eller Cave kurs, fordi man lærer ferdigheter som er både praktiske og trygge under vann. Kurset inkluderer et absolutt minimum på 8 timer teoriundervisning og 4 vann-sesjoner, og inkluderer sertifisering på bruk av nitrox som pustegass. Hvis man består kurset får man en av to sertifiserings-grader, "Recreational Pass" eller "Technical Pass". Sistnevnte er et krav for å kunne gå videre på Tech eller Cave, og stiller naturligvis enda litt høyere krav til ferdigheter og holdninger.

GUE Recreational TriOx

Et kurs som ikke er veldig kjent i Norge. Kurset sertifiserer for dykking med TriOx 30/30, som da betyr at pustegassen inneholder 30% oksygen, 30% helium og 40% nitrogen, ned til en dybde av 36 meter. GUE Fundamentals er et forkrav til dette kurset, og det undervises blant annet i hvordan helium benyttes for å redusere inertgass-narkose, CO2 og gasstetthet. Kurset inkluderer et absolutt minimum på 30 timer undervisning fordelt mellom teori og dykking.

Teknisk dykking

Tekniske dykkere kan oppnå sertifiseringene:

Technical Diver Level 1

Etter et vel gjennomført GUE Fundamentals kurs velger mange å fortsette stigen med et Tech1 kurs. Dette kurset sertifiserer for bruk av Trimix 21/35 og 18/45, og dykking med én stageflaske (enten 50 eller 100 prosent oksygen). Tech 1 fokuserer på å utvide ferdighetene man tilegner seg under Fundamentals kurset til et nivå egnet for teknisk dykking. Kurset legger stor vekt på tekniske ferdigheter under vann, både i forhold til dekompresjon men ikke minst i forhold til team-ferdigheter, oppmerksomhet og evne til problemløsning. Kurset legger også grunnlaget for videre utdannelse på Tech 2.

Technical Diver Level 2

Dette er kurs to av en serie på tre kurs innenfor teknisk dykking. Kurset bygger videre på ferdigheter tilegnet under Fundamentals og Tech 1, men tar dykkingen enda et hakk dypere. Dette inkluderer mer bruk av helium, flere stage-flasker og lengre dekompresjon. Det er enda mer undervisning innen fysiologi, trykkfallsyke, oksygenforgiftning og termiske forhold. Minimum er 40 timer undervisning og 8 dykk, hvorav 4 er ferdighetstrening og 4 er erfaringsdykk.

Technical Diver Level 3

Tech 3 er det høyeste nivået av teknisk dykkeutdannelse GUE tilbyr. Kurset er i veldig stor grad basert på erfaring, og skal gi dykkerne "det lille ekstra" innen dykkeplanlegging, dekompresjonsteori, avansert gassteori, kunnskap rundt ekstrem oksygeneksponering samt dyktighet i bruk av scooter på store dyp. Det forventes svært høyt nivå på de som velger å melde seg på et Tech 3 kurs.

Rebreather Diver

Dette kurset er laget for å utdanne dykkere til bruk av Halcyon RB80, en halvlukket rebreather. Forkrav til kurset er Tech 2 eller tilsvarende. Foruten spesifikk kunnskap om og bruk av Halcyon RB80 gir også kurset en grunnleggende forståelse for rebreather som konsept, og hvordan det fungerer. Det forventes at kursdeltakere er kapable dykkere på åpent system.

Grottedykking

Grotte dykkere kan oppnå sertifiseringene:

Cave Diver Level 1

Cave 1 er GUEs introduksjonskurs til grottedykking. Forutsetter som nevnt tidligere at du har gjennomført GUE Fundamentals, med "Technical Pass". Kurset skal gi dykkere en grunnleggende kunnskap om dykking i grotter, med begrenset penetrasjon. Fokus ligger på oppmerksomhet, dykkeplanlegging, team-ferdigheter, grottemiljøer, stresshåndtering, navigasjon m.m. Grottedykking setter store krav til ferdigheter og prosedyrer, og ikke minst kreves det solid oppdriftskontroll og vannfølelse. Minimum på kurset er 40 timer undervisning fordelt mellom teori og dykking.

Cave Diver Level 2

Et krevende kurs som tar deg videre fra et Cave 1 kurs med høy fokus på oppmerksomhet til miljøet rundt deg, problemløsning, stresshåndtering og avansert navigasjon. Kurset legger stor vekt på eksisterende erfaring, og du bør være både kompetent og trygg på grottedykking før du velger å ta kurset. Kurset inkluderer minimum 40 timer undervisning (teori/dykking), og minimum 10 dykk på 3 ulike lokasjoner.

Cave Diver Level 3

Det høyeste nivået av utdannelse innen grottedykking tilbudt av GUE. Dette kurset er laget for å lære studentene de nødvendige ferdighetene for å kunne gjennomføre virkelig lange penetrasjonsdykk i grotter. Dette inkluderer bruk av flere transport-stageflasker, avansert gassplanlegging, utforskningsteknikker, scooter m.m. Et kurs for de mest dedikerte grottedykkerne.


Alle kurs over sportsdykker-nivå krever at GUE Fundamentals kurset er gjennomført på en slik måte at du får "Technical Pass", noe som stiller relativt store krav til ferdigheter og holdninger.


Introduksjonsvideo til GUE

Filmer fra Kurs

Fundamentals:

EmbedVideo received the bad id "https://www.youtube.com/watch?v= nZvBO604ZFE" for the service "youtube".

Tech 1:

EmbedVideo received the bad id "https://www.youtube.com/watch?v= cyNAeSXVoTM" for the service "youtube".


Tech 2: Three Stage Drill:

EmbedVideo received the bad id "https://www.youtube.com/watch?v= KjdAS6Id_4A" for the service "youtube".

Three Stage Drill:

EmbedVideo received the bad id "https://www.youtube.com/watch?v= POZPYjALvCo" for the service "youtube".

Cave 1:

Cave 2:


Se også

DIR

Eksterne lenker